Дополнителни услуги

  Изберете валута

MineCraft Servers

A world of blocks awaits you.
256 MB RAM
Up to 5 Players
2 GB SSD Storage
Newbie Износ Од $3.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
512 MB RAM
Up to 12 Players
4 GB SSD Storage
Dirt Износ Од $5.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
768 MB RAM
Up to 20 Players
6 GB SSD Storage
Grass Износ Од $8.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
1024 MB RAM
Up to 25 Players
10 GB SSD Storage
Stone Износ Од $11.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
1536 MB RAM
Up to 30 Players
15 GB SSD Storage
Coal Износ Од $14.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
2048 MB RAM
Up to 40 Players
20 GB SSD Storage
Iron Износ Од $17.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
2560 MB RAM
Up to 45 Players
25 GB SSD Storage
Gold Износ Од $20.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
3072 MB RAM
Up to 50 Players
30 GB SSD Storage
Lapis Износ Од $23.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
3584 MB RAM
Up to 57 Players
35 GB SSD Storage
Redstone Износ Од $27.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
4096 MB RAM
Up to 65 Players
40 GB SSD Storage
Diamond Износ Од $31.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
4608 MB RAM
Up to 72 Players
45 GB SSD Storage
Obsidian Износ Од $35.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
5120 MB RAM
Up to 85 Players
50 GB SSD Storage
Emerald Износ Од $39.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
5692 MB RAM
Up to 100 Players
60 GB SSD Storage
Bedrock Износ Од $43.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
6144 MB RAM
Unlimited Players
75 GB SSD Storage
Ender Износ Од $48.00/mo
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ

Powered by WHMCompleteSolution